Pré-header pour informer de l’actualité Quo Vadis

Preheader

Search
Search

Gegevensbeschermingsbeleid

EDITIONS QUO VADIS heeft dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens opgesteld voor de gegevens die directe of indirecte identificatie mogelijk maken, en die zij van de Gebruiker verzamelt met als doel diensten te verlenen in verband met het gebruik van haar websites:

 

 

1. Definities

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: EDITIONS QUO VADIS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen (SAS) met een kapitaal van € 4.671.000, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nantes onder het unieke identificatienummer 054 807 748 en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te 14, rue du Nouveau Bêle, 44470 Carquefou in Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die van Gebruikers worden verzameld.

Website : de volgende 4 websites, uitgegeven door Editions Quo Vadis:

 • De bedrijfscommunicatiewebsite van Quo Vadis, toegankelijk via de URL https://quovadis1954.nl/ : website waarop de vennootschap Editions Quo Vadis wordt gepresenteerd, evenals haar activiteiten, producten, websites en blogs.
 • De webshop van Quo Vadis, toegankelijk via de URL https://quovadis1954.nl/eshop/ online winkel met de producten van Quo Vadis.
 • Websites voor de online verkoop van gepersonaliseerde producten met verschillende personaliseringsmogelijkheden, toegankelijk via de URL https://www.quovadisfactory.com/ :
 • Connect Quo Vadis site toegankelijk via de URL https://connect.quovadis.eu/ : site gewijd aan de creatie van persoonlijke accounts die toegang geven tot de verschillende diensten van de sites gepubliceerd door Editions Quo Vadis.

Gebruiker: internetgebruiker die de Websites of één daarvan bezoekt. Elke minderjarige en beschermde meerderjarige persoon die de Websites gebruikt, verklaart toestemming te hebben gekregen van de persoon die het ouderlijk gezag heeft of van zijn/haar voogd of bewindvoerder.

 

2. Toestemming van de Gebruiker

De Gebruiker verklaart kennis te nemen van dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens en gaat ermee akkoord, hetzij door de Websites te gebruiken, hetzij door zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken wanneer dat nodig is, hetzij door, wanneer toestemming van de Gebruiker nodig is, het daartoe bestemde vakje aan te vinken. 

De verwerking van gegevens die directe of indirecte identificatie van de Gebruiker mogelijk maken, geschiedt in Frankrijk. Er vindt geen overdracht naar het buitenland plaats. Als deze gegevens toch overgedragen moeten worden naar landen buiten Frankrijk, of naar landen buiten de Europese Unie waar de regels voor de bescherming van persoonsgegevens minder streng zijn dan in Frankrijk, belooft EDITIONS QUO VADIS de Gebruiker dat de ontvanger van deze gegevens zich moet houden aan de regels van dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

3. Veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens

EDITIONS QUO VADIS belooft passende veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens van de Gebruiker te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en raadpleging door onbevoegden. EDITIONS QUO VADIS kan echter geen volledige veiligheid garanderen bij verzending van gegevens via het internet. De Gebruiker moet zelf alle nodige maatregelen nemen om zijn/haar gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele virussen die op het internet circuleren.

 

4. Persoonsgegevens die verzameld kunnen worden

De Gebruiker kan via één account toegang krijgen tot de verschillende diensten die op de Websites worden aangeboden. De Gebruiker kan een persoonlijk account aanmaken door zijn/haar achternaam, voornaam, e-mailadres en een wachtwoord op te geven.

Om een bestelling te kunnen doorgeven in de De webshop van Quo Vadis en/of websites voor de online verkoop van gepersonaliseerde producten moet de Gebruiker de volgende gegevens opgeven: achternaam, voornaam, postadres voor de levering, postadres voor de facturering (indien anders), telefoonnummer, e-mailadres. Deze informatie is noodzakelijk om de bestelling van de Gebruiker af te handelen. De overige informatie is facultatief.

Wat de websites voor de online verkoop van gepersonaliseerde producten betreft, kan de Gebruiker ook teksten (en dus eventueel ook persoonsgegevens) aanbrengen op de producten die hij/zij wil personaliseren. Deze worden ingevuld in de daartoe bestemde zones.

Wanneer de Gebruiker met EDITIONS QUO VADIS communiceert via de rubriek ‘Contact’ of per e-mail, moet de Gebruiker zijn/haar e-mailadres invullen, zodat EDITIONS QUO VADIS kan reageren. EDITIONS QUO VADIS kan gegevens in deze berichten verzamelen. De Gebruiker kan ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar de verleende diensten kunnen in dit geval beperkter zijn.

 

5. Gebruik van persoonsgegevens

EDITIONS QUO VADIS gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker die zijn verzameld bij het aanmaken van zijn/haar persoonlijke account om de diensten van de Websites te verlenen en om de Gebruiker via één account toegang tot alle diensten te verlenen.

EDITIONS QUO VADIS gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker die zijn verzameld via de De webshop van Quo Vadis en/of websites voor de online verkoop van gepersonaliseerde producten om de bestelling van de Gebruiker te registreren, klaar te maken, te bezorgen en te volgen. Deze gegevens worden vanaf de laatste bestelling van de Gebruiker 5 jaar lang bewaard met het oog op de naleving van wet- en regelgeving, voor de preventie van fraude en/of om geschillen te beslechten. Bestellingen van meer dan 120 euro worden 10 jaar lang bewaard, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Ook kan EDITIONS QUO VADIS, als de Gebruiker toestemming geeft door het daartoe bestemde vakje aan te vinken, de persoonsgegevens van de Gebruiker 3 jaar lang gebruiken om hem/haar nieuwsbrieven en promotie- of reclamemateriaal te sturen, evenals om de Gebruiker te informeren over zaken die nieuw zijn op de website en over nieuwe producten.

Wat de websites voor de online verkoop van gepersonaliseerde producten betreft, gebruikt EDITIONS QUO VADIS de persoonsgegevens van de Gebruiker, die zijn verzameld voor het personaliseren van het product, om het door de Gebruiker bestelde gepersonaliseerde product te vervaardigen. Deze gegevens worden vanaf de laatste bestelling van de Gebruiker 3 jaar lang bewaard, zodat de Gebruiker zijn/haar gegevens kan terugvinden om eventueel een nieuwe bestelling te plaatsen.

EDITIONS QUO VADIS gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker die zijn verzameld via de rubriek ‘Contact’ om te reageren op het verzoek van de Gebruiker. Deze gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf het laatste verzoek van de Gebruiker.

EDITIONS QUO VADIS kan met de Gebruiker communiceren door meldingen en e-mails in pushmodus te sturen, met name om de Gebruiker op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. De Gebruiker kan zich voor deze berichten afmelden door op de link ‘Afmelden’ onderaan elke e-mail te klikken. Als de Gebruiker zich afmeldt, ontvangt hij/zij alleen nog maar berichten over zijn/haar bestellingen.

EDITIONS QUO VADIS kan de persoonsgegevens van de Gebruiker ook gebruiken om databases met anonieme gegevens te maken. De Gebruiker kan niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens.

 

6. Bekendmaking van gegevens

A – Bekendmaking van persoonsgegevens

Mits de toepasselijke wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens het toestaat en indien nodig met toestemming van de Gebruiker kunnen de persoonsgegevens van de Gebruiker worden verstrekt aan de volgende ontvangers:

 • aan de interne afdelingen van EDITIONS QUO VADIS die de bestellingen beheren: klantenservice, grafische studio, logistieke afdeling, boekhoudafdeling, ICT-afdeling;
 • aan de externe dienstverleners waarop EDITIONS QUO VADIS een beroep doet voor het vervoer van de bestelde producten, de verwerking van online betalingen, hosting, IT-outsourcing en het onderhoud van de Websites en servers, en gegevensanalyse;
 • aan de externe dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor promotie- en reclameactiviteiten wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven of voor commerciële prospectie door het daartoe bestemde vakje aan te vinken;
 • aan elke vennootschap die de EDITIONS QUO VADIS zou overnemen en verklaart zich te zullen houden aan dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens;
 • aan de administratieve of justitiële autoriteiten om gevolg te geven aan een verzoek van de overheid, een rechterlijke beslissing en/of een wet of verordening.

De bekendmaking van persoonsgegevens van Gebruikers aan derden voor direct marketing is uitsluitend mogelijk wanneer de Gebruiker uitdrukkelijke toestemming verleent.

B – Bekendmaking van anonieme gegevens

EDITIONS QUO VADIS heeft toestemming om anonieme gegevens zonder beperkingen openbaar te maken.

 

7. Websites van derden

De Websites kunnen inhoud bevatten van of links bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van EDITIONS QUO VADIS. Door op deze links te klikken, verlaat de Gebruiker de Websites en kunnen zijn/haar persoonsgegevens door deze andere websites worden verzameld in overeenstemming met hun eigen beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. We adviseren de Gebruiker kennis te nemen van het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens of het privacybeleid van elke website die hij/zij bezoekt.

 

8. Rechten van de Gebruiker op zijn/haar persoonsgegevens

De Gebruiker heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de hem/haar betreffende persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen:

 • voor de persoonsgegevens in zijn/haar persoonlijke account: door zijn/haar gegevens rechtstreeks in het persoonlijke account te wijzigen of door een bericht te sturen naar contact-compte@quovadis.eu.
 • voor persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de De webshop van Quo Vadis en/of websites voor de online verkoop van gepersonaliseerde producten : een bericht te sturen naar contact-compte@quovadis.eu.

De Gebruiker kan op elk moment verzoeken om de verwijdering van zijn/haar account. In dit geval worden de persoonsgegevens alleen nog door EDITIONS QUO VADIS bewaard voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, om fraude te voorkomen en/of geschillen te beslechten.

 

9. Wijziging van het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens kan op elk moment worden gewijzigd. Elke nieuwe versie die alleen kleine wijzigingen bevat, die geen gevolgen hebben voor de rechten van de Gebruiker, wordt door EDITIONS QUO VADIS gepubliceerd en treedt direct in werking. Bij belangrijke wijzigingen die gevolgen hebben voor de rechten van de Gebruiker wordt de gebruiker per e-mail geïnformeerd over de publicatie van een nieuwe versie van het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens en wordt de Gebruiker uitgenodigd deze te raadplegen. Als de Gebruiker het niet eens is met het nieuwe beleid, kan hij/zij vragen om de verwijdering van alle hem betreffende persoonsgegevens. In dit geval worden de persoonsgegevens alleen nog door EDITIONS QUO VADIS bewaard voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, om fraude te voorkomen en/of geschillen te beslechten.

 

10. Contact opnemen

Neem voor alle vragen over dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens contact op via contact-compte@quovadis.eu.